מטרת הפרויקט: הקמת מרכז לוגיסטי

במסגרת הפרויקט להקמת מרלו”ג עבור אורדע פרינט נדרש מאיתנו לבצע עבודות עפר מסיביות במיוחד. הכשרת השטח לבניית המבנה כללה עבודות מצעים, עבודות ביסוס המבנה והקמת קירות בטון מסביב לפרויקט.