אתר אפעה הינו המיועד להטמנת פסולת ביתית בשטחי המועצה האזורית תמר.
פרויקט הקמת התשתיות לתאי הטמנה ובריכות תשטיפים באתר אפעה הינו פרויקט ייחודי וממושך אותו ניהלנו בהצלחה מזה שנים. במסגרת העבודה הנדרשת להקמת התשתיות ביצענו חפירה והובלת מיליוני טונות של אדמה, עבודות העפר, פינוי הקרקע המזוהמת, איטום, הנחת צנרת מתאימה ופריסת אלפי מטרים של יריעות פוליאתילן להגנה ושמירה על הסביבה תוך שימוש בבדים גיאוטכניים מיוחדים. את הפרויקט המורכב ורחב היריעה השלמנו בלוח זמנים קצר ומאתגר ביותר.