חברת אוליצקי תשתיות בע”מ הניחה את היסודות לבניית השכונה החדשה והגדולה ביותר באשקלון, עיר היין. במסגרת הפרוייקט החלנו במלאכת ביסוס המבנים העתידיים לשכונה המתפתחת: בנינו גשרים ומעברים תת קרקעיים לאורך כל השטח הנתון וביצענו סלילת כבישים ותשתיות ניקוז כדי להתאים את השטח לבנייה ולמחייה אזרחית עתידית. בנוסף, בכדי להבטיח בניה ידידותית לסביבה ללא נזק סביבתי ואקולוגי, ביצענו תהליך העתקה של עצים בכדי לשמרם, כמו גם הקמנו מערך מעברים אקולוגיים ייעודיים להגנה על בעלי החיים החיים בסביבת שטח העבודה.