מטרת הפרויקט: הקמת מפעל חדש לרב בריח

בתחילת הפרויקט קיבלנו שטח גולמי לחלוטין מוקף בצמחייה מכל עבר. החלנו בביצוע עבודות חישוף, גיזום וכריתה של העצים תוך שאנחנו עוסקים בהכשרת השטח ומבצעים עבודות עפר ומילוי מסיבי. בהמשך ביצענו עבודות ביוב מגוונות, עבודות ביסוס עתידי למבנה והקמת קירות היקפיים.