חברת אוליצקי תשתיות בע”מ קיבלה לידה פרויקט ביצוע שלב ב’ בתוכנית הבנייה בשכונה באר גנים, אשר כלל ביצוע מגוון עבודות פיתוח בשטחי השכונה.

במסגרת הפרויקט ביצענו עבודות גמרים של פיתוח: עבודות אספלט, עבודות ביוב והקמת מדרכות לשטחים ציבוריים פתוחים (שצ”פים), כמו מגרשי משחקים.

כלל העבודות בוצעו לאחר תכנון מוקפד ובעבודה אינטנסיבית, תוך הקפדה על עמידה בלוחות זמנים במטרה להקים את השכונה במהירות האפשרית. כלל העבודות בוצעו על ידי אנשי מקצוע מנוסים וותיקים, אשר ביצעו עבודה איכותית הכוללת עמידה בתקני הבטיחות המחמירים ביותר, במטרה להניח יסודות לאכלוס עתידי.