בריכה 10 הינה בריכת אידוי מלח הנמצאת בים המלח. בשיתוף פעולה עם “מפעלי ים המלח”, חברה המפיקה מחצבים באיזור ים המלח, ביצענו שיקום לאגן היניקה. בעקבות סחף של מים מתוקים באזור מפעלי ים המלח, נוצרה אירוזיה באגן היניקה, וחברת אוליצקי תשתיות בע”מ נבחרה לנצח על פרויקט שיקומו. הפרויקט בוצע בנקודה הנמוכה ביותר בים המלח, בתוואי שטח בעייתי במיוחד גדוש בבולענים ופריצות תכופות ביותר של מי תהום ממקומות לא צפויים. הוא כלל הפעלת מספר גדול של משאבות רבות עוצמה ודרש פיקוח עליהן מסביב לשעון וסיום העבודה בתקופת זמן קצרה ביותר.