בריכה 3 הינה בריכה לשיקוע מלח הממוקמת מדרום לבריכה 5, אשר שטחה כ-4 מיליון מטר מרובע. חברת אוליצקי תשתיות בע”מ קיבלה לידה פרוייקט זה במטרה לבצע חפירת ושינוע מלח מבריכה 3 אל סוללות ייעודיות בשטח. הפרויקט כלל ביצוע חפירה, העמסה, פינוי ושינוע מלח. בתחילה, ביצענו את חפירת המלח מקרקעית בריכה 3 למפלס מטרה. לאחר החפירה, נוקזו תמיסות המלח חזרה לבריכה 3, ואנו ביצענו העמסה ושינוע המלח לסוללות שונות בשטח בריכות ים המלח. החפירה נעשתה באמצעות מחפרים יבשתיים ושינוע המלח התבצע במהירות וביסודיות על ידי משאיות ייעודיות.