פרוייקט בריכה 5 הינו פרוייקט לביצוע עבודות להקמת תשתיות לאגם 5 במישור רותם בסמוך לנחל אשלים. הפרויקט יצא לפועל בשיתוף פעולה עם חברת “רותם” ודרש עבודה סביב השעון במסגרת לוח זמנים קפדני ומצומצם במיוחד.

במסגרת הפרויקט ביצענו עבודות עפר וגבס עם פוספוגבס יבש, לח ורטוב, עבודות חפירה, מילוי והידוק ליצירת סוללות ייעודיות, כמו גם התקנה של צנרת ושוחות. מאחר ומיקום אגם 5 הינו במסוך למשאבי טבע וסביבה נדירים, העבודה נעשתה במשנה זהירות ותחת תקני הבטיחות המחמירים ביותר.