מטרת הפרויקט: שיקום הר הפסולת.

הוזמנו על ידי החברה לשירותי איכות הסביבה, שבשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה הציבו לנו את אתגר שיקום הר הפסולת. ההר בן עשרות השנים, הכיל מעל 500 אלף טון פסולת, אדמה והטמנה פיראטית. תהליך השיקום לווה על ידי יועץ סביבתי והמשרד להגנת הסביבה. כל הפסולת שפונתה עברה בדיקות מעבדה מקיפות ולאחר שהחומרים נמצאו תקינים לשימוש חוזר, הוחזרה חלק מהפסולת להר בכדי להשיב את מצב ההר לקדמותו ובחלקה השתמשנו בפרויקטים אחרים.