קבוצת אוליצקי תשתיות מבצעת פרויקטים רבים באזור ים המלח. במסגרת פרויקטים אלו, אנו מספקים תמיכה לוגיסטית בתהליך הפקת אשלג של חברת “מפעלי ים המלח” הנעשה בשיתוף פעולה מלא איתנו. התמיכה כוללת העמסת אשלג לרכבות לאילת וניקוי יסודי של התעלות המובילות את התמיסות בתוך המפעל עצמו. בנוסף, הקבוצה מספקת שירותים לוגיסטיים של אספקת ציוד לכל צורך, מכני או הנדסי, במפעל: שופלים, מחרשות עם זרועות ארוכות ועשרות משאיות להובלת החומרים.  למעשה, אנו פועלים כמפעל שירות וביצוע בתוך ים המלח.