מאגר גת נמצא מדרום לנחל לכיש. בטרם שדרוג המאגר, פעלו באזור שני מאגרי מים קטנים ללא יכולת אגירה מספקת, דבר שהביא למחסור במי קולחין המיועדים לחקלאות. חברת אוליצקי תשתיות בע”מ הייתה אחראית על פרויקט שדרוג המאגר וביצעה  עבודות לפיתוחו ושדרוגו. כחלק מהעבודות התבצעה הרחבה של המאגר כך שיוכל להכיל כ-1.6 מיליון קוב ושדרוג של מערכות השאיבה וההולכה לשטחי החקלאות באזור. השדרוג מאפשר את הזרמתם של כל עודפי הקולחין למאגר ומבטיח אספקה שוטפת של מים לאורך כל ימות השנה, מה שיוביל בין היתר לצמצום היקף השימוש במים מליחים בענף החקלאות.