פרויקט ייחודי בתחום ההנדסה הימית שביצעה חברת אוליצקי תשתיות בע”מ למטרת שיקום וחידוש נמל יפו. הפרויקט כלל את העמקת קרקעית הנמל, שיקום רציפים קיימים ובנייה של רציפי עגינה חדשים. במסגרת הפרויקט ביצענו חפירה ימית משטח שובר הגלים על גבי דוברה, כמו גם עבודות צלילה מורכבות לחיזוק הרציפים הקיימים והחדשים- כל זאת לשם העמקת קרקעית הנמל ומתן אפשרות ליציאה פשוטה וקלה ממנו עבור הדייגים הרבים בנמל. תהליך השיקום היה מורכב במיוחד, שכן סביבת העבודה הייתה בלב אזור תיירותי ועמוס במיוחד.