חברת אוליצקי תשתיות בע”מ קיבלה לידה פרויקט בעל חשיבות עצומה להגנה על משאבי הטבע באיזור נחל אשלים בנגב. במסגרת הפרויקט שהוזמן על יד חברת רתם אמפרט, התבקשנו לבנות סכר מיוחד בנחל, שמטרתו לעצור את זרימת המים המזוהמים בחומרים מסוכנים שנפלטו מאתרי העבודה בסביבת הנחל, וזאת במטרה להגן על החי והצומח ולמנוע משבר סביבתי. רגישותו ומורכבותו הגדולה של הפרויקט דרשה צוות מקצועי ומיומן כדי להוציאו לפועל בזמן המהיר ביותר, תוך הקפדה יתרה על תקנים סביבתיים שונים.