בימים אלו אנו מבצעים פרוייקט להכשרת דרכים לפארק תעסוקה עתידי. במסגרת הפרוייקט עובדי אוליצקי תשתיות בע”מ מניחים תשתיות לבניית כבישים על ידי ביצוע עבודות עפר מסיביות, עבודות בטון וביסוס, הקמת תשתיות תת קרקעיות הכוללות בין היתר- מים, חשמל, ביוב, ניקוז ועוד. בנוסף, אנו מבצעים באופן יומיומי עבודה על מבנה עליון- מצעים, אספלט כמו גם עבודות השקייה ונוף ועבודות פיתוח נופים, בניית אבני שפה ועוד. שלב א’ של בניית פארק התעסוקה עתיד להתחיל במהלך 2022, ועל כן העובדים עובדים ביעילות ובמהירות סביב השעון כדי להשלים את הנחת התשתיות במועד הנדרש.