מטרת הפרויקט: שיקום והכשרת הקרקע לבניית שכונה עתידית

לאחר החלטת הממשלה לסגירת השדה, השדה פונה ונהרס כליל.

בטרם שיווק הקרקעות וכתנאי לו, היה צורך לבצע שיקום לקרקע משנים של זיהום שנבעו מעבודות חשמל שונות, קווי מזות, פעילות צבאית ועשרות מכלי סולר שהיו טמונים בקרקע בכל שטח השדה האזרחי.

בכדי לשקם את הקרקע לקראת שיווקה ולקראת בניית שכונה עתידית הוצאנו צינורות מזות ופינינו את הדלקים והקרקע המזוהמת למטמנות ייעודיות בכל רחבי הארץ.