מטרת הפרויקט: דיפון של המרלו”ג העתידי

במסגרת הפרויקט ביצענו חפירה וחציבה של החומר הקיים, חיזוק ע”י מסמרי קרקע ועוגנים וביצוע ביסוס למבנה.